Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 30/10/2023 đến 03/11/2023
30/10/2023

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 30/ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 31/ 10

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

Ngày 01/ 11

 

14h00

 

PH.C

 

 

Nghe báo cáo về tiến độ thực hiện xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

 

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

 

 

Các đ/c: Tú, Điệp (Phó HT); Nhâm (P.Khảo thí và QLCL).

 

P. Khảo thí và QLCL

Thứ năm Ngày 02/ 11

 

 

9h00

 

 

PH.C

Hội ý về công tác đào tạo.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Các đ/c: Hiệp (Chủ tịch HĐT); Tú, Điệp (Phó HT); Cường (P.QLĐT)

P.QLĐT

 

14h00

 

 

PH.A

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế đồng tổ chức với Học viện Tài chính (Trực tuyến).

TS. Đào Văn Tú

Phó Hiệu trưởng

Đ/c Hiệp  (P.KH&HTQT) cùng dự.

P. Khoa học

và HTQT

Thứ sáu

Ngày 03/ 11

 

14h00 đến 17h00

PH.C

Tiếp công dân.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên.

P. Khảo thí và QLCL

 

Ghi chú:

Tin liên quan
Tuyển sinh