Giới thiệu Tạp chí Tài chính Quản trị kinh doanh

Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh (từ đây gọi tắt là Tạp chí) là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán – kiểm toán, tài chính – ngân hàng, khoa học giáo dục,...

Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh hoạt động theo Giấy phép hoạt động tạp chí in số 723/GP-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông với mã số ISSN 2525-2305. Tạp chí xuất bản với tần suất 03 tháng/1 số (1 năm 4 số), số đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2016. Tạp chí ra đời trên cơ sở kế thừa và phát triển từ các ấn phẩm “Nội san Tài chính – Quản trị kinh doanh” của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh.

Sự ra đời của Tạp chí là thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học đồng thời là thành quả của sự phát triển trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường. Tạp chí tập trung giới thiệu các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo của Nhà trường; thông tin nghiên cứu khoa học, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh trong và ngoài nước phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo của Nhà trường. Các công trình đăng tải trên Tạp chí tập trung vào những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết của nền kinh tế. Tạp chí đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học, các cán bộ, giảng viên, người học, nhà kinh doanh và quản lý.

Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm những nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng,… có uy tín và kinh nghiệm. Tạp chí có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Sự trưởng thành của Tạp chí gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp, quan tâm toàn diện, thường xuyên của thế hệ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, sự ủng hộ tích cực của các phòng ban, các khoa, các bộ môn, tổ chức đoàn thể, cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên nhà trường; cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm của các tạp chí trong lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội và nhân văn khác.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 1. TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Phó tổng biên tập phụ trách – Chủ tịch Hội đồng;
 2. TS. Đào Văn Tú, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - Ủy viên, Thư ký Hội đồng;
 3. TS. Lê Tuấn Hiệp, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - y viên;
 4. TS. Nguyễn Thị Bích Điệp, Trường Đại học Tài chính - QTKD - y viên;
 5. GS,TS. Nguyn Thành Độ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - y viên;
 6. PGS,TS. Đặng Văn Thanh, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - y viên;
 7. PGS,TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á - Ủy viên;
 8. PGS, TS. Lê Văn Bền, CPA, CFA, Trường Đại học Tennessee (Hoa Kỳ) - Ủy viên;
 9. PGS,TS. Đỗ Đức Minh, GVCC, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên;
 10. TS. Nguyễn Huy Cường, Trường Đại học Tài chính - QTKD - y viên;
 11. TS. Đỗ Thị Minh Nhâm, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên;
 12. TS. Đỗ Tiến Tới, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên;
 13. TS. Nguyễn Thị Thúy, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên;
 14. TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên;
 15. TS. Nguyễn Quang Hiệp, Trường Đại học Tài chính - QTKD - Ủy viên./.
Tuyển sinh