Trạm Y tế

Bác sỹ trạm trưởng: Lê Xuân Hải

     Trạm Y tế có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ-ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá các hoạt động về công tác y tế.

     Tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động về công tác y tế theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam của Bộ Y tế và Điều lệ trường đại học.

     Xây dựng các quan hệ hợp tác của Nhà trường trong các lĩnh vực Y tế với các cơ sở y tế địa phương,

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/tram-y-te-20211008103441-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện naỵ: 01 Bác sĩ, 01 Dược sĩ , 01 Điều dưỡng 

 

Nhiệm vụ chính:

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị các bệnh thông thường cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường với nội dung sau:

 + Sơ cấp cứu khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên tuyến trên trong những trường hợp cẩn thiết để điều trị.

 + Thực hiện cấp cứu ngoài giờ hành chính (kể cả ngày lễ và ngày thứ bẩy).

 + Tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan, khám sức khỏe vào đầu năm học đối với sinh viên.

- Thực hiện công tác vệ sinh học đường, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phối hợp kiểm tra trật tự nội vụ, nếp sống sư phạm sinh viên.

Phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp truyên truyền, kiểm tra ngăn chặn các tệ nạn xã hội (nghiện hút, tiêm chích ma túy....) cho các đối tượng trong nhà trường, đặc biệt là sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi chế độ bảo hiểm Y tế đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và sinh viên nhà trường.

 

Các thành tích đạt được:

Tập thể Lao động tiên tiến, Lao động xuất sâc từ năm 2015 đến năm 2020.

 

Tuyển sinh