Khoa Ngoại ngữ

Trưởng khoa: Ths. Quản Thị Hoàng Anh

Phó Trưởng Khoa: ThS. Đào Thị Hồng Lam

 

      Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11 /2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, Khoa có 2 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Anh văn cơ bản, Bộ môn Anh văn kinh tế.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-nn-20211008105517-e.jpg

 

Chức năng:

     Khoa Ngoại ngữ là một đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho người học, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học theo qui định của Trường.

Nhiệm vụ:

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Khoa chủ động xây dựng nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý tiến độ giảng dạy của từng môn học. Quản lý đề cương và nội dung của môn học thuộc Khoa quản lý. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định.

Các học phần thuộc Khoa quản lý:

      Khoa được giao thực hiện giảng dạy các môn học: Anh văn bổ sung; Anh văn cơ bản (học phần 1,2,3); Anh văn kinh tế. Các học phần tiếng Anh đều tập trung phát triển toàn diện cho sinh viên 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.Đặc biệt, học phần tiếng anh kinh tế không ngừng được đổi mới, cập nhật kiến thức thực tiễn góp phẩn bổ trợ các môn học chuyên ngành.

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

      Hàng năm, Khoa tham gia giảng dạy các học phần do Khoa đảm nhiệm cho tất cả sinh viên các ngành đào tạo của Nhà tường. Kết quả học tập của sinh viên đối với các môn do Khoa đảm nhiệm đạt khá, giỏi tăng dần qua từng năm. Đặc biệt, năm 2009 đội tuyển sinh viên do giảng viên khoa Ngoại ngữ hướng dẫn đã đạt giải Nhì tại"cuộc thi OlympicTiếng Anh dành cho sinh viên khối Cao đẳng - Đại học"trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa đạt 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích năm 2016. Khoa tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cho sinh viên trong toàn trường từ năm 2016, định kỳ hai năm một lần.

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nàm 2012 theo Quyết định số 633/QĐ- TTg ngày 29/5/2012;

- Bng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014 theo Quyết định S269/QĐ -BTC ngày 11/02/2014;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017 theo quyết định số 281/QĐ-BTC, ngày 13/02/2019;

- Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sc năm học 2018-2019 theo Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 19/02/2020.

Định hướng phát triển:

     Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và trách nhiệm, Khoa Ngoại ngữ không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đáp ứng được những yêu cầu công việc trong xu thế hội nhập quốc tế. Nghiên cứu và phối hợp với các khoa chuyên ngành, giảng song ngữ đối với các môn khoa học chuyên ngành.