Ban Quản lý Ký túc xá

Trưởng Ban : Ths. Nguyễn Tiến Huy

Điện thoại liên hệ: 0902239998

   Ban Quản lý ký túc xá có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của TrườngĐại họcTài chính -Quản trị kinh doanh:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng vể công tác quản lý toàn diện công tác Khu ký túc xá (KTX) sinh viên: nhu cẩu ở, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, an ninh trật tự...; xem xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên ở KTX thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; đề xuất công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và tổ chức khai thác sửdụng hiệu quả các công trình, tài sản, trang thiết bị phục vụ cho sinh viên nội trú theo Quy chế công tác HSSV ở KTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý KTX của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dãn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/ban-qlktx-20211008110832-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ hiện naỵ: 01 Thạc sĩ; 05 cử nhân; 05 trình độ khác

 

Nhiệm vụ chính:

- Chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác sinh viên nội trú (Ngân sách Nhà nước và kinh phí do trường cấp, phí nội trú...); mức phí nội trú, danh sách sinh viên thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú; kế hoạch, biện pháp sửdụng hiệu quả phòng ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các công trình được xây dựng, trang bị phục vụ cho nhu cẩu ở, sinh hoạt, học tập ở KTX. Chủ động thay thế, sửa chữa nhỏ tại KTX kịp thời đảm bảo sinh hoạt cho sinh viên.

- Chủ trì việc phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác HSSV nội trú và Nội quy KTX; phối hợp với Tổ bảo vệ, công an địa phương, các đơn vị chức năng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ KTX, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

- Trực tiếp xử lý và đề nghị xử lý các trường hợp sinh viên vi phạm Quy chế; trực tiếp khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở KTX. Phối hợp tổ chức phong trào tự quản trong sinh viên ở KTX.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hổ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với sinh viên trong KTX.

- Thường trực các Hội đồng liên quan đến công tác quản lý sinh viên trong KTX.

- Thực hiện công táctổng hợp và thống kê báo cáo theo quy định.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sửdụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường trang bị tại nơi làm việc và các phòng ở của KTX.

- Phân công các ca trực trong Khu nội trú 24/24 giờ.

 

Cácthành tích đạt được:

- Bng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo quyết định số569/QĐ-BTC, ngày 25/03/2016.

- Tập thể lao động xuất sc nhiều năm liên tục từ năm 2013- đến năm 2016.