Hội đồng trường

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/161015-img-2000-1jpg-20211001043625-e.jpg
 

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

TS. Lê Tuấn Hiệp

Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

2

TS Nguyễn Trọng Nghĩa

Ủy viên Hội đồng trường;

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

3

ThS. Đặng Ngọc Quỳnh

Ủy viên Hội đồng trường;

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên

4

CN. Trịnh Văn Diễn

Ủy viên Hội đồng trường;

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

5

ThS. Ngô Thị Nhung

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

Bộ Tài chính

6

ThS. Lê Ngọc Hồng Nhật

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng TMCP Bắc Á

7

ThS. Đỗ Văn Lương

Ủy viên Hội đồng trường;

Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

8

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

9

 

TS. Đào Văn Tú

 

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Hiệu Trưởng

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

10

ThS. Nguyễn Hải Hà

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Trưởng khoa PT khoa Kế toán – Kiểm toán

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

11

TS. Nguyễn Huy Cường

Ủy viên Hội đồng trường;

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

12

ThS. Đỗ Văn Dũng

Ủy viên Hội đồng trường;

Phó Trưởng khoa Kinh tế và KDQT

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

13

CN. Phạm Văn Hưng

Ủy viên Hội đồng Trường;

Phó Trưởng phòng PT phòng Tài chính - Kế toán

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

14

ThS. Vũ Văn Hoàng

Ủy viên Hội đồng trường;

Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

15

SV Phạm Thanh Thảo

Ủy viên Hội đồng trường;

Sinh viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Tập tin đính kèm
Tuyển sinh