Khoa Tài chính - Ngân hàng

             Phụ trách Khoa: TS. Nguyễn Thị Bích Điệp 

Phó Trưởng Khoa: Ths. Hồ Ngọc Hà

                 Phó Trưởng Khoa: TS. Trương Thị Đức Giang

 

     Khoa Tài chính - Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ - BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại họcTài chính - Quản trị kinh doanh.

      Hiện nay, Khoa Tài chính - Ngân hàng có 3 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Tài chính công, Bộ môn Ngân hàng, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên của Khoa đều có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-tcnh-20211008105325-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 31 cán bộ, giảng viên

Chức năng:

      Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ thạc sĩ và các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Thuế trình độ đại học. Thực hiện đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thuộc Khoa quản lý. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý học viên, sinh viên chuyên ngành thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Khoa.

Nhiệm vụ:

       Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng. Tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy các môn học thuộc Khoa quản lý. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hội thảo khoa học chuyên ngành; hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH. Thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, NCKH.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

- Trình độ thạc sĩ: ngành Tài chính - Ngân hàng

- Trình độ đại học: ngành Tài chính - Ngân hàng:

+ Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

+ Chuyên ngành Ngân hàng

+ Chuyên ngành Thuế

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

    Khoa đã tham gia đào tạo 3 khóa trình độ thạc sĩ và 7 khóa trình độ cử nhân đại học.Trong quá trình đào tạo, Khoa tích cực liên hệ với các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan Nhà nước để giảng viên và sinh viên của ngành đến kiến tập, thực tập môn học; qua đó, góp phần tăng tính thực tiễn của các học phẩn giảng dạy, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận được việc làm sau khi tốt nghiệp. Hàng năm, 95% sinh viên của ngành tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay và làm đúng chuyên ngành đào tạo.

      Là một trong các đơn vị dẫn đẩu trong toàn trường về công tác NCKH, đến nay, Khoa đã biên soạn và đưa vào giảng dạy 25 giáo trình, đề cương bài giảng; 15 bộ câu hỏi, bài tập; hoàn thành 10 đề tài NCKH cấp cơ sở; tổ chức thành công các hội thảo khoa học chuyên ngành cấp trường, cấp quốc gia; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 16 đề tài khoa học và đã có hàng trăm bài nghiên cứu đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành. Các sản phẩm NCKH đều đạt chất lượng và có ứng dụng cao trong thực tiễn.

Cácthành tích đạt được:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 theo Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 9/5/2012;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2014 theo Quyết định Số 269/QĐ-BTC, ngày 11/2/2014;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016 theo Quyết định số 569/QĐ-BTC, ngày 25/3/2016;
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017 theo Quyết định số 2513/QĐ-BTC, ngày 7/12/2017;
  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thề lao động xuất sắc năm học 2018-2019 theo Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 19/02/2020;

Định hướng phát triển:

     Đẩy mạnh hơn nữa công tác NCKH theo hướng ứng dụng đối với cả giảng viên và sinh viên của ngành. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy môn học chuyên ngành theo hướng tăng cường năng lực cho người học. Khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo sau đại học. Phấn đấu đến năm 2025, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng.