Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Giám đốc trung tâm: Ths. Phạm Minh Đức

Phó giám đốc trung tâm: ThS. Đỗ Minh Chính

    Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng được quy định theo quyết định số 73/QĐ- ĐHTCQTKD ngày 23/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại họcTài chính - Quản trị kinh doanh. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.Trung tâm có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Các hình thức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội cao, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/trung-tam-tin-hoc-nn-20211008103823-e.jpg

Đội ngũ cán bộ hiện nay: 03 Thạc sĩ

Nhiệm vụ chính:

-  Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông của sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường và các đối tượng khác ngoài trường, lập kế hoạch mở lớp đào tạo, bổi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và chuyên sâu về ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình. Phối hợp với các đơn vị trong trường, cơ sở đào tạo có uy tín bên ngoài trường để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm; các khoá ngắn hạn mang tính hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho cáctổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.

- Tổ chức liên kết với các đơn vị bên ngoài trường mởcác khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn.

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ, biên soạn chương trình, đề cương, tài liệu phục vụ giảng dạy.

- Tổ chức các hội thảo theo các chuyên đề về nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm.

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo Quyết định Số 568/QĐ-BTC, ngày 25/03/2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính nàm 2019, theo Quyết định Số 73/QĐ-BTC, ngày 07/01/2019.

 

 

Tuyển sinh