Khoa Kế toán - Kiểm toán

 Phó trưởng phụ trách: ThS. Nguyễn Hải Hà

Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy

      Khoa Kế toán - Kiểm toán được thành lập theo Quyết định SỐ2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ- ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 củaTrường Đại họcTài chính - Quản trị kinh doanh.

      Hiện nay, Khoa có 4 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Bộ môn Kế toán nhà nước, Bộ môn Kiểm toán, Bộ môn Kế toán quản trị.

 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-ktkt-20211008103442-e.jpg

   Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 47 cán bộ, giảng viên

Chức năng:

     Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán.Thực hiện đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành thuộc khoa quản lý. Quản lý công tác chuyên môn và quản lýsinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Khoa.

Nhiệm vụ:

    Khoa chủ động xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học, quản lý đề cương và nội dung của môn họcthuộcphạm vi Khoa quản lý. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa. Phối kết hợp với phòng, ban, giảng viên trong việc quản lýsinh viên.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

     Khoa Kế toán-Kiểm toán hiện nay đang được giao nhiệm vụ quản lý 2 ngành đào tạo: Kế toán và Kiểm toán với 4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kế toán tin học, Kiểm toán.

    Các ngành học được đào tạo theo phương châm đào tạo theo định hướng ứng dụng, lýthuyết gắn với thực tế. Với mỗi ngành học, sinh viên đều được đi thực tế một số học phẩn chuyên ngành tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, giúp sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học:

    Hàng năm, Khoa đào tạo từ 500 đến trên 1.000 sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán các hệ chính quy, liên thông. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao (khoảng 95%). Các giảng viên và sinh viên của khoa tích cực tham gia NCKH. Khoa đã có 5 đề tài NCKH của giảng viên được nghiệm thu đạt chất lượng tốt; nhiều giảng viên tham gia NCKH đề tài cấp Bộ, tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải cao cấp trường (01 đề đạt giải nhất cấp trường, 01 đề tài đạt giải nhì, 04 đề tài đạt giải ba).

Các thành tích đạt được:

  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng bằng khen năm 2010 theo Quyết định Số 2957/QĐ-BTC ngày 12/11/2010;
  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học2014-2015 theo Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 25/03/2016;
  • Bộ trưởng Bộ tài chỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016 theo Quyết định Số 280/QĐ-BTC ngày 13/02/2017;
  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học2016-2017 theo Quyết định số 2512/QĐ-BTC ngày 07/12/2017;
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen năm 2017 theo Quyết định số 281/QĐ-BTC ngày 13/02/2017;
  • Bộ trưởng Bộ tài chỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019 theo Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 19/02/2020.

Định hướng phát triển:

      Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực hành cho sinh viên chuyên ngành; hướng tới sinh viên ra trường đều thành thạo nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Đẩy mạnh NCKH trong giảng viên và sinh viên nhằm gắn vấn đề lý luận với thực tiễn nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2022, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kế toán.

 

 

Tuyển sinh