Trung tâm Thông tin - Thư viện

Giám đốc: Ths. Lương Thu Thủy

Phó giám đốc: Ths. Cao Thị Tho

    Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng được quy định theo quyết định số 1036/QĐ- ĐHTC-QTKD ngày 26/12/2012 củaTrường Đại học Tài chính -Quản trị kinh doanh:

     Trung tâm là đơn vị phục vụ đào tạo thuộc trường có chức năng quản lý toàn diện công tác thư viện; tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; quản lý hoạt động thông tin - thư viện và Tổ công nghệ thông tin.

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/trung-tam-tttv-20211008103823-e.jpg

Đội ngũ cán bộ hiện nay: 03 Thạc sĩ; 05 cử nhân.

 

Nhiệm vụ chính:

- Triển khai ứng dụng, sử dụng hệ thống mạng Internet, đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển Thư viện thành trung tâm thông tin thưviện của trường.

- Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình kinh tế, tư liệu thông tin kinh tế, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, lịch sự.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo, tài liệu điện tử trên mạng Internet... nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ.

- Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đế về khoa học kinh tế.

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

- Quản lý mạng interrnet phục vụ tra cứu tại thư viện. Chủ trì thực hiện những công việc về số hóa tài liệu và thiết lập những bộ Sưu tập thông tin theo chủ đề phục vụ bạn đọc.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thưviện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin tư liệu.

- Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

 

Các thành tích đạt được:

- Bằng khen của B trưởng Bộ Tài chính năm 2016, theo Quyết định S569/QĐ-BTC, ngày 25/03/2016;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2017, theo Quyết định số2513/QĐ-BTC, ngày 07/12/2017;

- Tập thể lao động xuất sc nhiều năm liên tục từ năm 2014 đến năm 2019.

Tuyển sinh