Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Phó trưởng phụ trách Khoa: Ths Đỗ Thị Kim Chi

       Khoa Hệ thống thông tin quản lý được thành lập theo Quyết định số 2910/QĐ-BTC ngày 14/11/2012 của Bộ Tài chính. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 26/12/2012 của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

       Hiện nay, Khoa có 02 Bộ môn trựcthuộc: Bộ môn Toán học, Bộ môn Tin học.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202110/Images/khoa-httt-20211008103633-e.jpg

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 18 cán bộ, giảng viên

 

Chức năng:

    Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.Thực hiện đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành thuộc Khoa quản lý. Quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyển của Khoa.

Nhiệm vụ:

      Xây dựng chương trình, nội dung môn học, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, theo dõi và quản lý chương trình, tiến độ giảng dạy của từng môn học, quản lý đề cương và nội dung của môn học thuộc phạm vi Khoa quản lý. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài kiểm tra theo quy định. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc Khoa. Phối kết hợp với phòng, ban, giảng viên để quản lý sinh viên chuyên ngành.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo:

      Khoa Hệ thống thông tin quản lý hiện nay đang được giao nhiệm vụ quản lý ngành đào tạo Hệ thống thông tin quản lý với 02 chuyên ngành:Tin học ứng dụng và Công nghệ thương mại điện tử.

     Các chuyên ngành học được đào tạo theo theo định hướng ứng dụng, lý thuyết gắn với thực tế. Với mỗi ngành học, sinh viên đều được đi thực tế một số học phẩn chuyên ngành tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế Nhà trường.

Kết quả nghiên cứu khoa học:

      Các giảng viên và sinh viên của Khoa tích cực tham gia NCKH.Từnăm học 2013 đến nay, giảng viên của khoa đã thực hiện 04 đề tài NCKH cấp cơ sở, hoàn thành hệ thống tài liệu giảng dạy, hướng dãn sinh viên NCKH. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Các thành tích đạt được:

  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học2014-2015 theo Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày25/03/2016;
  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thề lao động xuất sắc năm học2015-2016 theo Quyết định Số 280/QĐ-BTC ngày 13/02/2017;
  • Bộ trưởng Bộ tài chính tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sâc năm học2016-2017 theo Quyết định số 2512/QĐ-BTC ngày07/12/2017;
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bàng khen theo Quyết định số 281/QĐ-BTC ngày 13/02/2017 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, đào tạo từ năm học2014-2015 đến năm học 2015-2016.

Định hướng phát triển:

      Tập trung đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy đối với các môn học thuộc Khoa quản lý. Chú trọng đào tạo, bổi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu công việc. Phối hợp với các khoa chuyên ngành khác xây dựng chương trình, nội dung môn học chuyên ngành ứng dụng công nghệ thông tin. Giáo viên và sinh viên kết hợp thực hiện các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan Nhà nước. Mở rộng các chuyên ngành đào tạo mới phù hợp thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

 

Tuyển sinh