Danh mục biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy - học tập năm 2020
31/12/2020

TT

Mã số

Nội dung NCKHCN

Cấp quản lý

Chủ biên

Thời hạn hoàn thành

Số tín chỉ

Ghi chú

 

 

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1

02.20.24

Đề cương bài giảng môn học: Quản trị rủi ro tài chính (Chương trình cao học)

Cấp trường

TS. Đỗ Thị Hoan - Chủ biên

Tháng 10/2020

3

 

 

2

02.20.25

Câu hỏi và bài tập môn học Quản trị kinh doanh ngân hàng

Cấp trường

Ths. Phạm  Hồng Hạnh  -  Chủ  biên

TV: Ths. Luyện Thùy Dung

Ths. Bùi Tiến Thịnh

Tháng 5/2020

2

 

 

3

02.20.26

Bài tập thực hành môn học Tài chính doanh nghiệp

Cấp trường

Ths. Ngô Ánh Nguyệt  -  Chủ  biên

TV: Ths. Trương Thị Bích

Ths. Lê Minh Thu

Ths. Bùi Thị Thanh Huyền

Ths. Bùi Thị Yên

Tháng 5/2020

3

 

 

4

02.20.27

Đề cương bài giảng môn học: Tín dụng khách hàng cá nhân

Cấp trường

Ths. Nguyễn Thị Liên  -  Chủ  biên

TV: Ths. Trần Thị Thanh Vân

Ths. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ths. Nguyễn Hữu Quý

TS. Đỗ Thị Hoan

CN. Vũ Xuân Trường, Ngân hàng CP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hưng Yên

Tháng 5/2020

2

 

 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

5

02.20.28

Giáo trình môn học Thống kê kinh tế

Cấp trường

PGS,TS. Bùi Đức Triệu  -  Chủ  biên

TV: Ths. Kim Thị Hạnh

Ths. Đoàn Thị Huệ

Tháng 9/2020

2

 

 

6

02.20.29

Đề cương bài giảng: Quản trị chất lượng

Cấp trường

Chủ biên: Đỗ Tiến tới

TV: Bùi Thị Minh Phương

Tháng 9/2020

3

 

 

7

02.20.30

Câu hỏi và bài tập Quản trị dự án

 

Chủ biên: Ths. Nguyễn Thị Ngát

TV: Ths. Phạm Linh Chi

Tháng 9/2020

3

 

 

 

KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

8

02.20.31

Đề cương bài giảng Luật thương mại điện tử

Cấp trường

 1. ThS. Trần Thị Lý: Chủ biên
 2. TV: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
 3.         ThS. Tô Xuân Hải

 

Tháng 5/2020

 

2

 

 

9

02.20.32

Đề cương bài giảng Luật thương mại quốc tế

Cấp trường

 1. ThS. Kiều Thị Hồng Hạnh: Chủ biên

TV: ThS. Vũ T Phương Thảo

        ThS. Nguyễn Việt Hưng

Tháng 5/2020

 

3

 

 

10

02.20.33

Đề cương bài giảng Luật Đất đai – Môi trường

Cấp trường

 1. Ths. Vũ T Phương Thảo: Chủ biên

TV: Ths. Kiều Thị Hồng Hạnh

Tháng 9/2020

 

3

 

 

11

02.20.34

 

Đề cương bài giảng Đàm phán thương mại quốc tế

 

Cấp trường

 1. Ths. Vũ Ngọc Loan: Chủ biên
 2. TV: TS. Đoàn Thị Thanh Tâm

Ths. Trương T Thanh Loan

 1.         Ths. Trương Thị Tuyết Nhung
 2.         Ths. Đinh Thị Thu Huyền

 

Tháng 9/2020

 

 

2

 

 

12

02.20.35

Đề cương bài giảng Đầu tư quốc tế

 

 1. Ths. Đinh Thị Thu Huyền: Chủ biên
 2. TV: TS. Đoàn T Thanh Tâm:

Ths. Trương T Thanh Loan

Ths. Trương Thị Tuyết Nhung

Ths. Vũ Ngọc Loan

Tháng 9/2020

 

3

 

 

 

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

13

02.20.36

Đề cương bài giảng: Phân tích kế toán và BCTC

Cấp trường

Chủ biên: Ths. Nguyễn Hải Hà

TV: Ths. Lê Hồng Kỳ

Ths. Nguyễn Thanh Huyền

Ths. Trần Thị Thúy

Tháng 5/2020

2

 

 

14

02.20.37

Câu hỏi bài tập Phân tích kế toán và BCTC

 

Chủ biên: Ths. Nguyễn Hải Hà

TV: Ths. Lê Hồng Kỳ

Ths. Nguyễn Thanh Huyền

Ths. Trần Thị Thúy

Tháng 5/2020

2

 

 

Tin liên quan
Tuyển sinh