Trường ĐH TCQTKD tổ chức giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021, hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19 gắn liền với đảm bảo điều kiện dạy học
01/08/2021

Ngày 23/07/2021 Đài Truyền hình hưng Yên đã đưa tin về hoạt động tổ chức giảng dạy - học tập, thi và chấm thi kết thúc học phần trực tuyến của trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh đảm bảo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, hỗ trợ phòng cống dịch Covid 19 gắn liền với điều kiện dạy học.

Tin liên quan
Tuyển sinh