Tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề tài “Đánh giá tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với việc đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam”
24/10/2023

       Ngày 24/10/2023, tại Viện chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính, Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập đã họp để tổ chức nghiệm thu đề tài “Đánh giá tác động của thuế thu nhập cá nhân đối với việc đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam”, mã số BTC/ĐT/2022-21 do Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh, Bộ Tài chính chủ trì; PGS.TS Đỗ Đức Minh làm chủ nhiệm, TS. Lê Minh Thu – Thư kí khoa học, với các thành viên nghiên cứu chính gồm: TS. Nguyễn Thị Bích Điệp, Ths Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung, Ths. Phạm Thị Mai Huyên, Ths. Bùi Thị Yên và Ths. Phạm Thị Thuy Thủy.  Hội đồng nghiệm thu Đề tài gồm 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ làm Chủ tịch hội đồng.

Media/2_TH1064/FolderFunc/202311/Images/new-picture-20231102035243-e.png

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

      Với mục đích đánh giá tác động của thuế TNCN đối với việc đảm bảo công bằng trong thực tiễn nước ta, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân nhằm đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập đến năm 2030, đề tài đã thực hiện đánh giá tác động của thuế TNCN trên các khía cạnh: tác động của việc áp dụng mức thuế khác nhau đối với từng loại thu nhập; miễn thuế thu nhập từ lãi tiền gửi; các quy định về giảm trừ gia cảnh; biểu thuế lũy tiến từng phần. Trên cơ sở đánh giá tác động, làm rõ những hạn chế, bất cập của việc quy định pháp luật thuế TNCN hiện hành, đề tài đã đề xuất điều chỉnh thuế suất của một số loại thu nhập, nhằm tạo sự công bằng trong tiêu dùng và đầu tư và điều tiết thu nhập giữa thu nhập cao và thu nhập thấp. Đề tài cũng đã đề xuất phương án đưa thu nhập từ lãi tiền gửi vượt mức 300 triệu đồng/năm vào đối tượng chịu thuế TNCN với mức thuế suất 5% như đầu tư vốn; Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cùng với thời điểm và tốc độ điều chỉnh tiền lương cơ sở, đồng thời mở rộng đối tượng có thu nhập chịu thuế được giảm trừ gia cảnh, cũng như phân biệt mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực, vùng, miền. Đặc biệt đề tài đề xuất xây dựng lại biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, trên cơ sở tăng mức điều tiết vào thu nhập của cá nhân có thu nhập cao, giảm nhẹ mức nộp thuế của cá nhân có thu nhập thấp; đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng đối với các loại thu nhập có tính chất năm tiến tới áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với tổng thu nhập…

      Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài của tập thể tác giả, bộ môn, khoa và nhà trường đã tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, bài bản, công phu và có chất lượng cao. Đề tài đã bám sát các yêu cầu, mục tiêu đề ra; cấu trúc logic, rõ ràng bao quát đầy đủ các vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp trước mắt, lâu dài; các phân tích đánh giá chính xác, đầy đủ, sâu sắc, nội dung thông tin, số liệu phong phú, đáng tin cậy, hệ thống các giải pháp toàn diện, cụ thể, khả thi và thiết thực. Hội đồng đã đánh giá, xếp loại đề tài đạt loại “Giỏi”.

Kết quả đánh giá của Hội đồng là sự động viên khích lệ đối với sự nỗ lực to lớn của tập thể tác giả, của khoa và nhà trường trong công tác NCNK. Kết quả nghiên cứu của đề tài cùng với các đề tài cấp Bộ khác được giao cho Trường đã được nghiêm thu trong thời gian gần đây đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trong trường, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hoạch định chính sách của Bộ Tài chính, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

 

Tin liên quan
Tuyển sinh