Tổ chức cho sinh viên khoá 11 đại học chính quy tham gia khoá học Giáo dục quốc phòng và an ninh
20/02/2024

          Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2023-2024, trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức cho sinh viên khoá 11 đại học chính quy tham gia khoá học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Thủy Lợi từ ngày 20/02/2024 đến ngày 15/03/2024.

          Sáng ngày 20/02/2024 gần 1000 sinh viên khoá 11 đã tập trung tại sân trường hai cơ sở nghe phổ biến nội quy trước khi các em hành quân lên xe đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Thủy Lợi. Tới dự, chỉ đạo, đưa các em đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Thủy Lợi có TS. Nguyễn Thị Bích Điệp- Phó Hiệu trưởng; TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng; TS. Đào Huy Cường – Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Ths. Nguyễn Việt Hưng – Trưởng phòng Công tác sinh viên và các đồng chí chuyên viên phòng Quản lý đào tạo, phòng Công tác sinh viên.

          Trong khoá học, giảng viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Thủy Lợi sẽ truyền đạt cho sinh viên 03 học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh, giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng an ninh, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc; nghệ thuật quân sự Việt Nam, trang bị kỹ năng quân sự an ninh cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân….

            Trong ba tuần học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sinh viên Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh sẽ phát huy được tinh thần học tập cao, đồng thời rèn luyện tác phong, nếp sống sinh hoạt có kỷ luật giúp các em trưởng thành hơn về mọi mặt.

Một số hình ảnh đưa sinh viên Đại học K11 tham gia khoá học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Media/2_TH1064/FolderFunc/202402/Images/img-5867jpg-20240220041238-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202402/Images/z5175280677694-278c1cbab73c749c6a6518e8f092cc6b-20240220041255-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202402/Images/img-5889jpg-20240220041248-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202402/Images/img-5903jpg-20240220041251-e.jpg

Trung tâm TTTV

 

Tin liên quan