Nữ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2024
06/03/2024

      Hướng tới kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2024) và hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2024, từ ngày 1/3 đến ngày 8/3  Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh phát động Tuần lễ Áo dài đến tất cả các nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường.

      Hoạt động này nhằm lan tỏa nét đẹp của tà áo dài, góp phần giữ gìn phát huy di sản văn hóa, tôn vinh giá trị của trang phục áo dài truyền thống trong nếp sống xã hội hiện đại. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường mặc áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện của Trường.

Những hình ảnh đẹp của nữ cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2024

Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/img-5946jpg-20240311081436-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/img-6007jpg-20240311081512-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229448737837-23521ff8b219dd7b5680a1d716c7e0d2-20240311081532-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/img-6012jpg-20240311081521-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229700840212-c850f9a9c246e5eb1080a373aa2dce08-20240311081541-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229700596238-181488e30d31168964f4227111186379-20240311081551-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/img-6023jpg-20240311081606-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/img-6029jpg-20240311081612-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229447523918-4f02649e167a3ff5e6b31de8155a3149-20240311081615-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229449766631-de47fbe2c6ca42b75061049b83cee134-20240311081628-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229450934410-eb154f809c6d6926f6321f30f6816e57-20240311081632-e.jpg

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229532638345-467aacf6b4b73acb671b20df197ff0b7-20240311081645-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202403/Images/z5229700309022-6f42376597a4efaf569637885e7af41a-20240311081650-e.jpg

Trung tâm TTTV

 

Tin liên quan