Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 25/02/2024 đến 01/03/2024
25/02/2024

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 26/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

Ngày 27/02

 

8h00

 

Trạm Y tế

 

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, P.TCCB, P.HCTH.

P.HCTH

 

14h00

 

PH.B

Họp Hội đồng thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đợt 1 năm 2024.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Thành viên hội đồng.

P.QLĐT

Thứ tư

Ngày 28/02

8h00

PH.B

Làm việc với Huyện ủy Văn Lâm về công tác giám sát năm 2024.

 

- Ban Thường vụ;

- Ủy ban kiểm tra;

- Văn phòng Đảng ủy.

- UBKT

- VPĐU

Thứ năm

Ngày 29/02

 

 

14h00

 

 

PH.B

 

 

Họp Ban kiểm tra hồ sơ tuyển sinh K10, K11.

 

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

 

 

Theo Quyết định.

 

P.Khảo thí và QLCL

Thứ sáu

Ngày 01/3

 

8h30

 

Hà Nội

 

Dự bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Trung tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

 

 

Ghi chú:  

Tin liên quan