Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023
22/10/2023

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 23/ 10

 

9h00

 

PH.A

 

Họp Đảng ủy.

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

 

BCH Đảng bộ.

 

 

VPĐU

 

 

10h00

 

Họp tập thể Lãnh đạo Trường.

Đ/c Lương (P.TCCB) cùng dự.

P.TCCB

Thứ ba

Ngày 24/ 10

 

 

14h00

 

PH.B

Họp thường trực Hội đồng rà soát chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

 

- Chủ tịch, thư ký hội đồng.

- Đ/c Cường (P.QLĐT) cùng dự.

P.QLĐT

Thứ tư

Ngày 25/ 10

9h00

PH.B

Họp thường trực Hội đồng xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

 

Trưởng các nhóm.

 

14h00

PH.A

 

Họp Ban tổ chức lễ trao bằng Thạc sỹ K3, K4.

 

 

P.QLĐT

Thứ năm Ngày 26/ 10

8h30

PH.A

Nghiệm thu đề cương bài giảng Kế toán Ngân sách xã.

 

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Phó Hiệu trưởng

Thành viên hội đồng.

P. KH&HTQT

10h00

Nghiệm thu câu hỏi và bài tập Kế toán Ngân sách xã.

 

14h00

PH.B

 

Họp Ban kiểm tra văn bằng và học bạ THPT và bằng TN ĐH,CĐ,TC các lớp ĐH K10, LT K10 hệ CQ năm học 2023 - 2024.

 

Theo Kế hoạch số 542/KH-ĐHTCQTKD, ngày 11/9/2023.

P.QLĐT

Thứ sáu

Ngày 27/ 10

9h00

PH.B

Làm việc với Chi ủy chi bộ các Trung tâm.

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Đoàn giám sát theo KH.

Chi ủy chi bộ  các Trung tâm

 

10h00

 

Dự sinh hoạt chi bộ Hậu cần.

Đ/c Thảo (VPĐU) cùng dự.

Chi ủy chi bộ Hậu cần

 

Ghi chú: 

9h00 ngày 29/10/2023 (Chủ nhật): Bế giảng và trao bằng Thạc sỹ K3, K4.

Tin liên quan
Tuyển sinh