Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 23/05/2022 đến 27/05/2022
20/05/2022

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 23/5

09h00

PH. B

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy

- BTV Đảng ủy, BGH;

- Trưởng phòng TCCB;

- VPĐU.

VPĐU

14h00

PH. B

Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng

- Thường trực Hội đồng;

- Các đ/c: Phạm Văn Hưng, Nguyễn Quang Hiệp

Phòng QLKH&HTQT

Thứ ba

Ngày 24/5

08h00

PH. B

Họp về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ NK 2020-2025 và xây dựng quy hoạch NK 2025-2030

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy

Theo Kế hoạch số 155-KH/ĐU ngày 20/5/2022

VPĐU

Thứ tư

Ngày 25/5

08h00

PH. B

Họp về công tác đón tiếp Cựu học sinh K1 Trường Vật giá Trung ương gặp mặt tại Trường

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Ban đón tiếp.

P. QTTB, PCTSV, ĐTN, Ban QLKTX

14h00

PH. B

Họp Ban chỉ đạo và tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo và tổ chức theo KH số 143/KH-ĐHTCQTKD ngày 07/3/2022

- Khoa TCNH;

- Phòng QLKH&HTQT

Thứ năm

Ngày 26/5

08h00

 

Chỉ đạo chấm thi chuẩn đầu ra

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp, Phó Hiệu trưởng

- Ban chấm thi;

- Ban thư ký.

P. QLĐT

Thứ sáu

Ngày 27/5

16h00

CS2

Tiếp Cựu sinh viên K1 của Trường Vật giá Trung ương

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Ban đón tiếp

 

            Ghi chú:  

- Từ ngày 27/5 đến ngày 29/5/2022: Ban chấp hành Hội đồng môn Vật giá và Cựu sinh viên K1 của Trường Vật giá Trung ương gặp mặt và kỷ niệm 45 năm ngày vào trường (cơ sở 2).

- Các đơn vị gửi báo cáo giao ban tháng 6/2022 về Phòng HCTH (Đ/c Vũ Văn Hoàng) trước ngày 31/5/2022.

Tin liên quan