Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 20/06/2022 đến 24/06/2022
17/06/2022

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 20/6

10h00’

PH.B

Họp Chi bộ Khoa học - Khảo thí

TS. Đào Văn Tú

- Phó Hiệu trưởng

 

Chi ủy CB KH-KT

14h00’

PH.B

Họp tiểu ban QHDN và Hỗ trợ người học Hội đồng Trường.

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

- Thành viên tiểu ban

- Mời dự: Đ/c Bằng-TT, Hưng- CTSV, Hoàng- HCTH

- TTHTSV…

- P.CTSV

Thứ ba

Ngày 21/6

7h00’

Tỉnh

Hưng Yên

Dự Hội nghị tổng kết công tác ANTT tỉnh Hưng Yên.

LĐ tỉnh Hưng Yên

- Đ/c Nghĩa (Hiệu trưởng)

- Đ/c Tuấn (HCTH)

P.HCTH

 

9h00’

 

PH.B

Họp HĐ rà soát, đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh tế, ngành KDQT.

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

Theo Quyết định 121 và Quyết định 125 /QĐ - ĐHTCQTKD ngày 23/3/2022

Đ/c Thế

(P.QLĐT)

 

14h00’

 

Tỉnh

Hưng Yên

Dự họp tại Sở GD ĐT tỉnh Hưng Yên

 

Đ/c Điệp (Phó HT)

 

Thứ tư

Ngày 22/6

7h00’

Huyện

Văn Lâm

Dự Hội nghị  tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 3- QH khóa XV.

 

 

Đ/c Hiệp (Chủ tịch HĐ Trường)

 

 

 

9h00’

PH.C

Họp HĐ rà soát, đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán, ngành Kiểm toán.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

- Hiệu trưởng

Theo Quyết định 122 và Quyết định 124 /QĐ - ĐHTCQTKD ngày 23/3/2022

Đ/c Hoàng (P.HCTH)

 

9h00’

 

PH.B

Họp HĐ rà soát, đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh.

TS. Đào Văn Tú

- Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định 127 /QĐ- ĐHTCQTKD ngày 23/3/2022

Đ/c Tho

(TT.TTTV)

14h00’

PH.B

Họp HĐ rà soát, đánh giá chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng.

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định 126 /QĐ- ĐHTCQTKD ngày 23/3/2022

Đ/c Hiệp

(P.KH)

Thứ năm

Ngày 23/6

9h00’

PH.B

Họp Hội đồng Trường

TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch HĐ Trường

Chuẩn bị:

- Các tiểu ban  HĐ Trường

 - Đ/c Hoàng Thư ký HĐT

 

14h00’

 

Họp HĐ xét nâng lương quý II/2022

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng

Hội đồng xét nâng lương.

P.TCCB

Thứ sáu

Ngày 24/6

7h00’

Tỉnh

Hưng Yên

Dự Hội nghị tổng kết khối thi đua các trường ĐH, CĐ tỉnh Hưng Yên.

 

- Đ/c Tú (Phó HT)

- Đ/c Lương (TCCB)

- Đ/c Dũng (K.GDTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Nghiệm thu đề tài NCKH-CN sinh viên: Khoa Tài chính - Ngân hàng: 7h30, thứ 5; Khoa Ngoại ngữ: 15h00, thứ 5; Khoa Kế toán - Kiểm toán: Thứ 6, sáng 7h30, chiều 14h00 (Địa điểm PHB, Cơ sở 2)./.

Tin liên quan