Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 19/02/2024 đến 23/02/2024
18/02/2024

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 19/02

9h00

PH.C

Họp tập thể Lãnh đạo trường về công tác tổ chức cán bộ.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Đ/c Lương (TCCB) cùng dự.

P.TCCB

10h00

Các đ/c: Lương (TCCB), Hưng (TCKT), Hà (QTTB) cùng dự.

14h00

 

 Họp Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện đưa sinh viên K11 đi học GDQP.

 

Theo KH số 61/KH-ĐHTCQTKD ngày 22/01/2024.

P.QLĐT

 

Thứ ba

Ngày 20/02

 

 

7h30

 

 

Thành phố

Hưng Yên

 

Đưa sinh viên K11 học GDQP tại Trung tâm GDQPAN thuộc Trường Đại học Thủy Lợi.

 

Theo KH số 61/KH-ĐHTCQTKD ngày 22/01/2024.

P.QLĐT

Thứ tư

Ngày 21/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 22/02

 

 

9h00

 

 

PH.C

Họp hội đồng nâng lương trước hạn.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Thành viên HĐ nâng lương.

P.TCCB

Thứ sáu

Ngày 23/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Tin liên quan