Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023
05/11/2023

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 06/ 11

 

14h00

 

PH.B

Họp Đảng ủy.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Ban chấp hành Đảng bộ.

VPĐU.

Thứ ba

Ngày 07/ 11

14h00

PH.B

Họp giao ban.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

- Đảng ủy; BGH; Chủ tịch HĐ Trường

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị; đoàn thể; Thanh tra ND.

P.HCTH

15h30

 

Họp với nhóm chủ nhiệm đề tài xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

 

TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng

 

- Chủ nhiệm đề tài

- Các đ/c: Hiệp (P.Khoa học & HTQT), Nhâm (P.Khảo thí & QLCL).

 

Thứ tư

Ngày 08/ 11

7h30

Hưng Yên

Đi công tác.

TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng

Đ/c Lương (P.TCCB) cùng đi.

 

9h00

PHB

 

Họp tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2023.

 

 

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp - Phó Hiệu trưởng

 

Theo kế hoạch.

P.QLĐT

Thứ năm Ngày 09/ 11

9h00

PH.B

 

Họp Ban tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng

Theo kế hoạch.

 

14h30

PH.A

 

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở

Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Thị Huệ.

 

TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng

Thành viên hội đồng.

P. KH& HTQT

Thứ sáu

Ngày 10/ 11

8h30

PH.A

 

Nghiệm thu Đề cương bài giảng  Quản trị kênh phân phối.

Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Ngát.

TS. Đào Văn Tú - Phó Hiệu trưởng

Thành viên hội đồng.

P. KH& HTQT

 

13h00

 

Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc tế tại Học viện Tài chính.

 

Thành viên đoàn tham dự hội thảo.

P. KH& HTQT

 

Ghi chú:

Tin liên quan
Tuyển sinh