Lịch hoạt động của Nhà trường từ ngày 04/07/2022 đến 08/07/2022
01/07/2022

Ngày tháng

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Chuẩn bị

Thứ hai

Ngày 04/7

09h00

PH. C

Họp BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư ĐU, Hiệu trưởng

BTV, BGH

P. TCCB

10h00

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: Th.S. Lương Thu Thủy)

TS. Đào Văn Tú, Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐ

Theo QĐ số 315/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 23/6/2022

Phòng QLKH&HTQT

14h00

PH. B

Họp Đảng ủy tháng 7/2022

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư ĐU

BCH Đảng bộ

VPĐU

15h00

PH. B

Họp giao ban tháng 7/2022

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa- Hiệu trưởng

BGH, Chủ tịch HĐT; Trưởng các đơn vị, đoàn thể, TTND

P. HCTH

Thứ ba

Ngày 05/7

08h00

PH. B

Họp HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Thu)

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp, Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐ

Theo QĐ số 320/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 27/6/2022

Phòng QLKH&HTQT

09h30

PH. B

Họp rà soát chương trình đào tạo ngành TCNH trình độ thạc sĩ

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp, Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐ

Theo QĐ số 120/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 23/3/2022

Thư ký HĐ

10h30

PH. B

Họp Ban chỉ đạo bảo vệ luận văn thạc sĩ K2 đợt 2 năm 2022

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng

Theo Kế hoạch số 461/KH-ĐHTCQTKD ngày 30/6/2022

P. QLĐT

Thứ tư

Ngày 06/7

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 07/7

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

Ngày 08/7

09h00

PH. B

Họp Ban chỉ đạo và tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa- Hiệu trưởng

Theo KH số 245/KH-ĐHTCQTKD ngày 08/4/2022

Khoa KT-KT;

Phòng QLKH&HTQT

 

 

 

 

 

 

            Ghi chú:  

Tin liên quan