Kế hoạch học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên Đại học Khóa 9, năm học 2021-2022 (đợt 1 học online)
01/09/2021

Kế hoạch Số 565/KH-ĐHTCQTKD

LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA K9 ĐỢT 1 NĂM 2021

 

STT

 

Ngành (Lớp)

 

Giảng đường – ID phòng room

 

Ngày

13/9

 

Ngày

14/9

 

Ngày

15/9

 

Ngày

16/9

 

Ngày

17/9

 

Ngày

20/9

 

Ngày

21/9

 

Ngày

22/9

 

Ngày

33/9

 

Ngày

24/9

 

Ghi chú

1

TCNH, KT&KDQT

8756392757

CĐ1

 

CĐ2

 

CĐ4

 

CĐ6

 

 

CĐ8

Sáng

 

 

 

CĐ3

 

CĐ5

 

CĐ7

 

 

Chiều

2

Kế toán-KT

Lớp 1

8490952764

CĐ3

 

CĐ1

 

 

CĐ6

 

 

CĐ8

 

Sáng

 

CĐ4

 

 

CĐ2

 

 

CĐ5

 

CĐ7

Chiều

3

Kế toán-KT

Lớp 2

4871479204

CĐ8

 

CĐ7

 

CĐ1

 

CĐ4

 

CĐ3

 

Sáng

 

CĐ2

 

 

CĐ5

 

 

CĐ6

 

 

Chiều

4

QTKD

Lớp 1

7797429168

CĐ6

 

 

CĐ2

 

CĐ1

CĐ8

 

 

CĐ5

Sáng

 

 

CĐ4

 

CĐ7

 

 

 

CĐ3

 

Chiều

5

QTKD

Lớp 2

5619607031

 

CĐ1

 

CĐ6

 

 

CĐ7

 

CĐ2

 

Sáng

CĐ5

 

 

 

 

CĐ3

 

CĐ8

 

CĐ4

Chiều

Ghi chú: 

- Buổi sáng học từ 8h00 đến 11h00 (3 tiết)

- Buổi chiểu học từ 13h30 đến 14h30 (3 tiết)

- Viết tắt: CĐ1: Chuyên đề 1- CĐ8: Chuyên đề 8

Sinh viên theo dõi danh sách lớp trong file "Danh sách sinh viên K9"  Tại đây

- Sinh viên đăng nhập vào cổng sinh viên: https://sv.ufba.edu.vn để nhận các thông báo, kế hoạch học tập của Nhà trường. 

Tài khoản đăng nhập: Mã sinh viên (Ví du: 0901020035)

Mật khẩu đăng nhập: 1111

(Sinh viên sau lần đăng nhập đầu tiên phải đổi mật khẩu mặc định để bảo mật tài khoản của mình)

 

Tập tin đính kèm
Tin liên quan
Tuyển sinh