Hội thảo khoa học: “Thực trạng Chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam”
03/11/2022

        Chiều ngày 02/11/2022 tại trường Đại học Tài chính  -  Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề về “Thực trạng Chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam”.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3516jpg-20221103101731-e.jpg

 

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Thực trạng Chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam”.

 

     Hội thảo được chủ trì bởi TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh và sự tham dự của các nhà khoa học Nhà trường.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3572jpg-20221103101805-e.jpg

 

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo

 

       Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng: Bảo vệ môi trường Quốc gia là xu hướng tất yếu, là hoạt động cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hóa. Đảng và Nhà nước đã nhận thức rất rõ vấn đề trên, đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Nghị định, Thông tư,… nhằm đưa ra định hướng chiến lược cũng như các chích sách, giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện bảo vệ môi trường Quốc gia. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường vẫn rất hạn hẹp, còn gặp những rào cản cần sớm được tháo gỡ để phát triển kinh tế xanh và bền vững. Việc nghiên cứu thực trạng, cũng như các chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường Quốc gia thời gian qua từ đó đưa ra các gợi ý chính sách và những giải pháp thực hiện có hiệu quả các chính sách nhằm thực hiện bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam là rất cần thiết.

Hội thảo tập trung phân tích thực trạng chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam như:

- Chính sách đầu tư từ nguồn lực tài chính công nhằm bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam

- Chính sách thúc đẩy đầu tư từ nguồn lực tài chính tư nhân trong nước nhằm bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam

- Chính sách thúc đẩy đầu tư từ nguồn lực tài chính ngoài nước nhằm bảo vệ môi trường quốc gia Việt Nam

         Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã chia sẻ, thảo luận về chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể để thúc đẩy chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam. Cụ thể:

  • Tăng đầu tư Nhà nước từ 1% lên 2% vấn đề là có cơ sở.
  • Thuế BVMT đang là số tuyệt đối (thuế xăng)
  • Phí xả thải môi trường
  • Về chính Tài chính tư nhân chưa được thu hút có hiệu quả: Cần có mô hình đối tác công - tư; HQSD Quỹ BVMT
  • Kinh nghiệm của Trung Quốc: Ai làm ô nhiễm nhiều thì đóng góp nhiều, cái này ta có rồi nhưng vấn đề kiểm tra, giám sát thực thi.
  • Vốn nước ngoài: ODA, FDI
Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3536jpg-20221103101737-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3547jpg-20221103101747-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3553jpg-20221103101752-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3554jpg-20221103101756-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3568jpg-20221103101800-e.jpg

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho Hội thảo

 

         Những kết quả thảo luận tại Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học quý báu, những gợi mở có giá trị thực tiễn cho việc thực hiện thành công chính sách thúc đẩy đầu tư các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của Việt Nam.

 

Media/2_TH1064/FolderFunc/202211/Images/img-3575jpg-20221103101809-e.jpg

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức Hội thảo

Trung tâm TTTV

 

 

Tin liên quan
Tuyển sinh