Hội thảo khoa học "Tăng cường quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế"
09/04/2018

Quản lý nợ thuế là một trong trong những nội dung quan trọng trong quản lý thuế của Ngành Thuế. Thực hiện tốt quản lý nợ thuế, không chỉ đảm bảo số thu cho ngân sách Nhà nước, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế và tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng cho các đối tượng nộp thuế để có thể duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Từ thực tế cho thấy, các cơ quan thuế đã và đang nỗ lực trong quản lý nợ thuế, song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác quản lý nợ thuế vẫn còn nhiều tồn tại được biểu hiện ở số nợ đọng tiền thuế gia tăng và kéo dài. Xuất phát từ ý nghĩa của công tác quản lý nợ thuế và thực tiễn về nợ thuế ở Việt Nam hiện nay, sáng ngày 06/4/2018, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế”.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Tăng cường quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế”

     Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đang làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, các nhà khoa học viết bài đăng kỷ yếu và các giảng viên trong trường quan tâm đến chủ đề Hội thảo. Khách mời tham dự Hội thảo khoa học có đại diện lãnh một số đạo chi cục thuế, công chức thuế đang trực tiếp làm công tác quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế và đại diện một số doanh nghiệp.

Ban chủ tọa điều hành Hội thảo khoa học

      Hội thảo khoa học đã được nghe báo cáo tham luận của các nhà khoa học và ý kiến trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp về: (i) vấn đề nợ thuế của người nộp thuế, (ii) khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế, (iii) kinh nghiệm của các chi cục trong công tác quản lý nợ thuế, (iv) khó khăn, vướng mắc của cán bộ quản lý thuế trong công tác quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo thực sự có ý nghĩa thực tiễn, giúp cho người nghe có cái nhìn đa chiều hơn về công tác quản lý nợ thuế ở các chi cục thuế hiện nay.

Các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Khoa Tài chính- Ngân hàng

 

Tin liên quan
Tuyển sinh