Danh sách đề tài Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2021
31/12/2021

TT

Mã số

Nội dung NCKHCN

Cấp quản lý

Chủ nhiệm/Chủ biên

Thời hạn hoàn thành

1

02.21.01

Nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

9/2021

2

02.21.02

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị công ty với hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết ngành bất động sản và xây dựng tại Việt Nam

Cấp trường

TS. Đỗ Tiến Tới

5/2021

3

02.21.03

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Lê Minh Hạnh

5/2021

4

02.21.04

Phát triển kinh tế trang trại tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Ngát

5/2021

5

02.21.05

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của tân sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Dương Thị Trang

5/2021

6

02.21.06

Nâng cao năng lực cán bộ, công chức bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

ThS. Dư Thị Tươi

5/2021

7

02.21.07

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

ThS. Đàm Thị Thanh Thủy

5/2021

8

02.21.08

Hoàn thiện bộ tiêu chí trong kiểm tra thuế, thanh tra thuế - Nghiên cứu điển hình tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Cấp trường

ThS. Trần Đức Hùng

5/2021

9

02.21.09

Phân tích tình hình tài chính tại một số công ty công nghệ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cấp trường

ThS. Bùi Thị Thanh Huyền

5/2021

10

02.21.10

Đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng theo mô hình Canvas

Cấp trường

Ths. Vũ Thị Thùy Dung

5/2021

11

02.21.11

Nâng cao chất lượng học tập các học phần toán cho sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Trần Thị Bích Thục

5/2021

12

02.21.12

Nâng cao chất lượng Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Đào Văn Tú

11/2021

13

02.21.13

Quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

ThS. Trần Thị Lụa

5/2021

14

02.21.14

Kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

TS. Nguyễn Thanh Huyền

5/2021

15

02.21.15

Phát triển hoạt động logistics trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Cấp trường

ThS. Trương Thị Thanh Loan

5/2021

16

02.21.16

Nâng cao hiệu quả công tác đoàn tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Đỗ Văn Dũng

5/2021

17

02.21.17

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Hoàng Văn Thắng

5/2021

18

02.21.18

Sự tự tin và mối tương quan giữa sự tự tin và kết quả kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Vân

5/2021

19

02.21.19

Hoàn thiện văn hóa tổ chức tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Lê Thị Thu Hà

5/2021

20

02.21.21

Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Nguyễn Thị Bích Điệp

10/2021

21

02.21.22

Hoàn thiện phương pháp tiếp cận trong dạy học các môn chuyên ngành kế toán, kiểm toán ở trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Dương Thị Thiều

5/2021

22

02.21.23

Công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Nguyễn Thị Bích Hường

9/2021

23

02.21.24

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học – Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Lê Tuấn Hiệp

9/2021

24

02.21.25

Phát triển vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản cho sinh viên trường Đại học Tài chính – Quản trị kịnh doanh (Nghiên cứu thực nghiệm)

Cấp trường

ThS. Đặng Thị Hiền

9/2021

25

02.21.26

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị trường học tại trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh: Thực trạng và giải pháp

Cấp trường

ThS. Cao Thị Tho

9/2021

26

02.21.27

Đề án tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Nguyễn Huy Cường

5/2021

27

02.21.28

Xây dựng chiến lược truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh của trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

ThS. Đỗ Thị Nhài

9/2021

28

02.21.29

Hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Cấp trường

TS. Lê Tuấn Hiệp

11/2021

Tin liên quan