Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028
17/03/2023

          Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 180/KH-CĐN ngày 20/12/2022 của Công đoàn trường Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 15/3/2023, 18 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Trường đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.

        Các Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2022. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tất cả các Công đoàn đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2023-2028.

        Các Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Công đoàn. Kết quả là có 36 đồng chí đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Các đồng chí tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Công đoàn; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của công đoàn.

          Kết quả Đại hội của 18 Ban chấp hành bộ phận đã được Công đoàn Trường nhất trí chuẩn y. Ban chấp hành của 18 Công đoàn bộ phận thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo Công đoàn đơn vị mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, góp phần xây dựng Công đoàn Trường vững mạnh, Nhà trường phát triển.

Danh sách Ban Chấp hành và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028

1. Công đoàn Tổ chức – Đào tạo

Đồng chí Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch

2. Công đoàn Phòng Hành chính tổng hợp

Đồng chí Phạm Ngọc Thảo – Chủ tịch

3. Công đoàn Khoa học – Khảo thí

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hường – Chủ tịch

4. Công đoàn Phòng Công tác sinh viên

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Cường

5. Công đoàn Phòng Quản trị thiết bị

- Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch;

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Lương Thị Thoa - Ủy viên.

6. Công đoàn Phòng Tài chính kế toán

Đồng chí Lê Thị Thu Mai – Chủ tịch

7. Công đoàn Trạm Y Tế

Đồng chí Lê Quang Hưng – Chủ tịch

8. Công đoàn Ban Quản lý ký túc xá

Đồng chí Đỗ Thế Mạnh – Chủ tịch

9. Công đoàn Các Trung tâm

- Đồng chí Trần Hiền Nhân – Chủ tịch;

- Đồng chí Đoàn Thị Lâm – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Đặng Thị Hải Thanh - Ủy viên.

10. Công đoàn Khoa Kế toán kiểm toán

- Đồng chí Trần Thị Lụa – Chủ tịch;

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Đỗ Thị Loan - Ủy viên.

11. Công đoàn Khoa Tài chính ngân hàng

- Đồng chí Hoàng Thị Duyên (80) – Chủ tịch;

- Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Phạm Thị Mai Huyên - Ủy viên.

12. Công đoàn Khoa Quản trị kinh doanh

- Đồng chí Phạm Linh Chi – Chủ tịch;

- Đồng chí Đỗ Thị Nhài – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy - Ủy viên.

13. Công đoàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

- Đồng chí Kiều Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch;

- Đồng chí Trần Thị Lý – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Vương Thị Hường - Ủy viên.

14. Công đoàn Khoa Hệ thống thông tin quản lý

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến – Chủ tịch;

- Đồng chí Phạm Thị Chanh – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Phạm Việt Phương - Ủy viên.

15. Công đoàn Khoa Ngoại ngữ

- Đồng chí Lê Thị Mùi Hà – Chủ tịch;

- Đồng chí Hồ Thị Tam – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Đinh Thị Luyện - Ủy viên.

16. Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

- Đồng chí Cao Thị Thu Hằng – Chủ tịch;

- Đồng chí Đào Thị Hằng – Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên.

17. Công đoàn Khoa Thẩm định giá

- Đồng chí Phạm Văn Toàn – Chủ tịch

18. Công đoàn Khoa Giáo dục thể chất

- Đồng chí Đặng Hoài Nam – Chủ tịch

Một số hình ảnh của Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-hoc-khao-thi-20230317040516-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-hoc-khao-thi-2-20230317040528-e.jpg

Đại hội công đoàn Khoa học – Khảo thí

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/to-chuc-dao-tao1-20230317040817-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/to-chuc-dao-tao2-20230317040805-e.jpg

Đại hội công đoàn Tổ chức – Đào tạo

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/phong-hcth1-20230317040805-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/phong-hcth2-20230317040805-e.jpg
 

Đại hội công đoàn Phòng Hành chính Tổng hợp

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/phong-qttb1-20230317040804-e.jpg

 Đại hội công đoàn Phòng Quản trị thiết bị

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/ctsv-20230317040515-e.jpg

Đại hội công đoàn Phòng Công tác sinh viên

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/cac-trung-tam-1jpg-20230317040421-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/cac-trung-tam-2jpg-20230317040421-e.jpg

Đại hội công đoàn Các trung tâm

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/tram-yte-20230317040818-e.jpg

Đại hội công đoàn Trạm Y tế

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/ktx-20230317040604-e.jpg

Đại hội công đoàn Ban Quản lý Ký túc xá

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-tcnh1-20230317040550-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-tcnh2-20230317040550-e.jpg

 

Đại hội công đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-ktkt1-20230317040536-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-qtkd-20230317040549-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-qtkd2-20230317040550-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Quản trị kinh doanh

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-ktkdqt-20230317040530-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-ktkdqt2-20230317040529-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-tin1-20230317040602-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-tin2-20230317040602-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-gdtc-20230317040516-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Giáo dục thể chất

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-tdg2-20230317040602-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Thẩm định giá

Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoann1-20230317040604-e.jpg
 
Media/2_TH1064/FolderFunc/202303/Images/khoa-nn2-20230317040549-e.jpg

Đại hội công đoàn khoa Ngoại ngữ

Trung tâm TTTV

Tin liên quan
Tuyển sinh