Danh bạ liên hệ

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó Hiệu trưởng TS. Lê Tuấn Hiệp


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

ĐT: 02213.980.077 (Văn thư) - FAX: 02213.590.468

Email : hcth.ufba@gmail.com

Trưởng phòng

ThS. Vũ Văn Hoàng

 

CQ: 02213.590.449 

Email: vuhoang7683@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Email: nguyenanhtuan.ufba@gmail.com

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

ĐT: 02213.590.447

Trưởng phòng

Ths. Đỗ Văn Lương

 

Email: dovanluong1976@yahoo.com.vn

Phó trưởng phòng

Ths. Nguyễn Thị Bích Anh

 

Email: nguyenbichanh.tccb@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

ĐT: 02213.590.459

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Huy Cường

 

Email: cuongnguyentc@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Đạo

 

Email: nguyenvandao74.tcqtkd@gmail.com

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐT: 02213.997.826 (CS1) -  02213.985.839 (CS2)

Trưởng phòng

ThS. Đỗ Thị Minh Nhâm

 

Email: nhamkhaothitcqtkd@gmail.com

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Minh Đức

 

Email: minhduc.ufba@gmail.com

Tuyển sinh